Publicat de: redactiaharulhuedin | ianuarie 19, 2018

Considerați despre rugăciune

Întâlnirea de rugăciune este cea mai importanță adunare pentru că în mijlocul celor care se închină în duh si-n adevăr, este prezent Domnul. În localitatea ta pot fi multe adunări de tot felul si lideri importanți la cârma acestori întâlniri  însă Domnul este prezent numai unde se aduna în Numele Lui, copii Tatălui ceresc. Nu pentru frumusețea locului ci pentru prezenta Celui mai frumos este importantă adunarea de rugăciune de unde te sfătuiesc să nu lipsesti.Oricine ai fi, orece poveri ai avea,când participi la rugăciune esti la cea mai accesibilă adunare. Dacă în alte locuri esti respins ,nu esti așteptat,nu ti se permite  pentru că nu-i loc pentru unul (una) ca tine, la rugăciune este loc pentru fiecare, oricine ar fi, așa cum ești . Adunarea de rugăciune este cea mai protejată întâlnire  pentru că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Nu doar în vizită ci fac tabară îngeri în jurul celor ce se roagă .Grupul  de rugăciune este benefic pentru universalitatea adunari, pentru că oricât de important(ă) ar fi cineva,la rugăciune toți suntem egali. Toți fiind păcătosi depindem doar de harul și bunăvoința divină.La alte întâlniri religiose se alimenteză mult firea se fac concurențe inutile.  E adevărată nebunie să fii mândru si la rugăciune.În acelasi timp ne rugăm milioane de pe întreg pământul, iar Dumnezeu poate să asculte pe fiecare. Când cineva se roagă sincer , are mari șanse de pocăință și de smerenia adevărată, pentru că înaintea Celui ce ne cunoște în profunzime, nu putem să ne deghizăm nicidecum.Când ucenici Domnului sunt uniti la rugăciune formează cea mai puternică armată spirituală care izbăvește din închisorii de tot felul. Baricade, cătușe , boli incurabile,calamnități ,mașinații umane nu pot împiedeca înaintarea acestei unice armate care operează împreună cu cea mai puternică  forță din Univers. Când ne adunăm la rugăciune nu putem fi egoisti deaceea acestă sfântă întâlnire  este asemenea unor fortărețe care trimite corabii de salvare pentru cei ce sunt în derivă pe marea vieți. Există categorii speciale pe care tu îi cunoști, care au nevoie de rugăciunea ta si pot fi vindecați si reabilitați chiar la mari distante, daca cineva se roagă pentru ei.

Adunarea de rugăciune si stăruința, topește cel mai repede orgolii si ambiti firești care coboară-n iad suflete scumpe pentru care a murit Hristos. Caracterul,demnitatea  și personalitatea fiecăruia sunt îmbogățite,avem numai de câștigat căci rugăciune fortifică roada Duhului fără care nici unul nu poate ajunge în rai. Din nefericire se poate cânta și predica în fața muritorilor și fără roadă dar nu ai nici o șansă de izbândă în fata Celui care ne cunoaște deplin înainte de a ne veni cuvintele pe buze. La rugăciune se alimentează cel mai bine valori creștine autentice: mulțumirea, sfințenia, smerenia ,supunerea, ascultarea neconditionată căci ea nu este monolog ci dialog cu Dumnezeu. Din genunchi, de la rugăciune se deschid perspective reale si eterne pentru fiecare. La alte adunări sunt privilegiați lideri, organizatori, cei bogati, dar la rugăciune există  aceleasi perspective pentru fiecare participant.La adunarea de rugăciune se limpezește si întăreste chemarea fiecărui credincios,primind  harul iertări și al vindecări, căci Duhul Sfânt împarte daruri celor mântuiți adunați în Numele Lui. Rugăciunile sfinților sunt păstrate asemenea celor mai valoroase comori în potire eterne iar închinarea lor propulsează în cea mai grandioasă aulă, cosmică căci ajungi  în audiența Cerului  la cea mai înaltă instanță posibilă. Dacă aici dosarul tău întortochieat, primește aviz favorabil, toate negațiile, tuturor muritorilor cu toate instituțiile lor nu mai contează, pentru că ai primit aprobarea  în audiența cu Cel Atotputernic. Numele Lui să fie lăudat !

Publicitate
Publicat de: redactiaharulhuedin | mai 13, 2017

Ce este și ce nu este Biserica Domnului Isus !

                             Mântuitorul a rostit pilde și metafore pentru a descrie și aprofunda mai bine adevărurile spirituale eterne, greu altfel de înțeles. Din invățătura Noului Testament prin comparațiile de mai jos, așezate în antiteză, doresc să evidențiez adevărul biblic cu privire la bisericile locale care aparțin Biserici lui Hristos.

 • Biserica nu este o clădire impozantă, cu cruce sau fără cruce, de orice religie ar fi. Nu! Ci este adunarea celor mântuiți, indiferent de arhitectura construcție unde se închină credinscioșii. În persecuție sau în comunism când nu aveam clădiri, biserica era puternică și se înmulțea rapid. Azi în fiecare comună avem una sau două locații pentru fiecare cult, însă nivelul spiritual este, scăzut.
 • Biserica nu-i restaurant unde să comanzi după bunul plac, dacă se poate pe bani puțini sau chiar gratis și dacă nu-ți place, să mergi la alt „local” unde sunt mai speciliazați. Nu! Ci biserica e o familie unită , fiecare are locul, rolul și misiunea lui. Nu e vorba de familia pastorului sau a patronului, ci de familia Domnului Isus unde toți cei mântuiți sunt frați. Ea se înmulteste prin ceeace oferă cu drag fiecare membru al ei.
 • Biserica nu-i sindicat unde cei mai puternici sau gălăgioși schimbă și aleg reprezentanți după interese lor. Nu! Ci este mai degraba o armată care are misiunea să salveze suflete de la moartea veșnică. Soldați și ofițeri sunt rânduiți de Căpetenia desăvârșiri credinței noastre, nu de jocurile unor partide sau lideri religioși. Cei mântuiți acceptă distribuția făcută de Domnul. (Efeseni 4:11)
 • Biserica nu-i piață sau magazin de desfacere unde fiecare își aduce marfa interpretărilor personale și o împachetează cât mai atractiv pentru a fii acceptată cât mai ușor. Nu! Ci este o școală care are o Carte și un Învățător, cu un plan de lecții bine structurate iar examenele sunt practice. Fiecare test, trecut astăzi, contează la examenul final și ireversibil.
 • Biserica nu-i o corabie care plutește în derivă în funcție de circumstante socio-politice și care să își schimbe mesajul deoarece altfel ar putea fi redusă la tăcere. Nu! Ci este stâlpul și temelia adevărului și nimeni, nici porțile locuinței morților, nu o vor birui. Adevărul ei tranversează veacuri, culturi, generatii pentru că sunt eterne iar Capitalul suprem trăiește veșnic.
 • Biserica nu-i club de socializare, nici casă de moda unde să ne etalăm noutățile. Nu! Ci este spitalul duhovnicesc , un atelier sfânt unde armatura duhovniceasca și sterilizarea în sângele Mielului sunt obligatorii pentru însănătoșirea fiecaruia.
 • Biserica nu-i platforma concurenței umane, nici ring de box spiritual. Nu! Ci asemenea unui stup de albine, un organism viu unde armonia parfumului și mierea nu se alterează pentru că au izvoare în Duhul, nu în firea pământească.
 • Biserica fiind o instituție duhovnicească nu are nevoie de modernizare firească, cheltuind energii colosale pentru cercetare noului uman. Nu! Ci mai degrabă trebuie descoperite modalități și practici originale, resursele inițiale indicate de „Cartea tehnica” ca să funcționeaze în parametri care aduc rezultate eterne. E locul unde, prin predicarea Evanghelei curate, sufletele sunt eliberate de forțele întunericul și botezate cu Duhul Sfânt. Divertismentul și spectacolul religios, distrug, nu zidesc Biserica.
 • Biserica nu-i cămin de bătrâni, nici vreo sală recreativă pentru îngrijire trupului și relax. Nu! Cei sădiți în Casa Domnului, înverzesc, ei aduc roade, sunt plinii de suc și verzi și la bătrânețe (Psalmul 92) iar cei tineri sunt supuși și toți împodobiți cu smerenie, în relațiile lor (1 Petru 5). Ei urmăresc trasformare lor după chipul Mielului și mântuirea semenilor.
 • Biserica nu-i proprietatea, nici averea vreunui muritor oricât de influent și bogat ar fii sau orice slujbă ar avea. Nu! Ci ea a fost, este și va rămâne pentru totdeauna a Celui care a murit pentru ea ca s-o sfințească și să o înfățiseze înaintea Tatălui ceresc, slavită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană Efeseni 5:26-27

Există  Biserică adevarată  măcar ca este încă în lumea păcătoasa, mădularele ei nu traiesc ca lumea, ei sunt separati de păcat,  pastreaza cu strășnicie acestă sfântă delimitare pentru că Hristos are o unică sfântă mărturisitoare Biserică si nimeni nu mă poate tinea departe de ea atâta timp când sunt călăuzit de Duhul Sfânt. Doamne ajută !  Doamne dă izbândă!

 

Publicat de: redactiaharulhuedin | ianuarie 31, 2017

AUTOÎNŞELARE ETERNĂ ,

Nu oricine îmi zice: Doamne Doamne va intra în Împărăţia lui Dumnezeu Ci cel care face voia Tatălui meu Matei 7:21

Una dintre cele mai triste stări este atunci când ne înşelam singuri. Înşelăciunea spirituală e cea mai groaznică pentru că implicaţiile ei sunt eterne. Meditaţia de astăzi este o avertizare pentru fiecare dintre noi, adresată de Domnul Isus la finalul predici, care au pus bazele Împărăţie Sale. Sunt surprins şi îndurerat de faptul că într-o zi mulţi vor constata că s-au autoînşelat aşa cum Domnul a afirmat :… Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne Doamne n-am prorocit noi în Numele tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat; niciodată nu v-am cunoscut depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelegea.Mt. 7; 22-23.Vă invit să citiţi atent aceste rânduri, având respect pentru adevărul biblic, fără alte prejudecăţi deoarece, astăzi mai este timp să ne schimbăm viaţa după voia Lui, pentru a nu fi în rândul celor mulţi autoînstelaţi etern. Dacă meditez la cuvintele Domnului din Matei 7,vei înţelege următoarele:

Sunt autoînstelaţi etern oricine nu zideşte casa spirituală a fiinţei lui pe Stâncă. Nimic şi nimeni nu poate constitui baza mântuiri noastre decât Cel care a făurit-o iar Apostolul ne aminteşte cine-I Stânca? Este Isus Hristos (1Cor.10.4) Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea mare a fost pusă şi care este Hristos 1Cor 2; 11. Despre El Eternul Dumnezeu ne-a spus în câteva rânduri; de El să ascultaţi, (Luca 9; 35). În afara jertfei lui Isus Hristos şi a Învăţături Sale nu este mântuire. Nici o altă fiinţă oricine ar fi sau organizaţie religioasă veche sau nouă nu poate oferi viaţa eternă numai autoînşelare veşnică. Dacă El îşi zideşte Biserica pe dragoste, adevăr, neprihănire ale cui sunt organizaţiile numite creştine şi „bisericii” clădite pe interese umane, ura, minciuna, violenta şi tot felul de alte fărădelegi? Trăind aceste triste realităţi eşti autoînşelat. Dacă astăzi Domnul încă tace vine totuşi Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta se apropie! Atunci va fi uluiala lor. (Mica.7:4).

 Sunt autoînstelaţi etern oricine aude, cunoaşte sau învață pe alţi dar nu aplica (împlineşte) învăţătura Domnului. Dumnezeu pătrunde orice ascunzișuri sau șmecherii ale muritorilor El n-are nevoie de mărturia unuia despre altul căci cunoste deplin pe fiecare, cine şi cât împlinim Cuvântul. El nu poate fi înşelat de nimeni, iar în cer nu duce farisei care zic una şi fac alta. Măcar că au avut aceleaşi condiţii cât şi dificultăţi ceeace a făcut diferenţa dintre casele descrise în pilda Domnului Isus (Matei 7:21-29) este împlinirea ori neîmplinirea învăţăturilor Lui. Cine aplică Cuvântul este asemenea caracterului Domnului Isus. Dumnezeu este onorat de cine împlineşte Cuvântul în viaţa, iar cine nu păstrează în statornicie, sfânta învăţătura a Evangheliei lui Isus se auotînsela etern. Apostolul avertizează… sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi (Evanghelia) aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. (1 Cor. 15.2)

 Sunt autoînstelaţi şi înşală din nefericire pe alţi, oricine are daruri spirituale şi nu are roadele Duhului, Isus ne îndeamnă: Păziţi-vă de proroci mincinoşi ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori Îi vei cunoaşte după roadele lor… Matei 7:15-16 Care roade? În ochi oamenilor eşti important pentru ce poţi să faci, ce eşti în stare să realizezi, dar pentru Dumnezeu are valoare ce eşti în profunzime în lăuntrul tău. Domnul este interesat de roadele fiecăruia nu de abilităţile ce le avem. Fără roada Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5; 22-23) orice slujbe, înzestrări sau daruri ar avea cineva oricât de spectaculoase ar fi în ochi oamenilor sunt doar marfă pentru focul veşnic = autoînşelare.

Vă chem cu toată dragostea dragi cititori din orice grupare religioasă faceţi parte vremelnic să ne întoarcem la învăţăturile sfintei Scripturi, infailibile şi imuabile pe care să le studiem şi împlinim spre fericirea noastră eternă. Doamne ajută. Doamne da izbândă. Cu mult drag, pastor: Cornel MICLEA

Eram într-o metroplolă americană la o seară de rugăciune, iar la finalul seri un bunic mi-a spus din partea Domnului următorule: Când primeşti un mesaj să nu îl ţii pentru tine şi pentru mai puţini ci să dai mesajul primit la mai mulţi… Cuvintele auzite deşi în concordanţă cu mesajul Evangheliei le-am tot ignorat dar m-au urmărit lunile următoare. Aşa că am cedat şi am început să şi public. Pentru început câteva caracteristici care fac diferenţa dintre un obraznic şi îndrăzneţ: Obraznicul se promovează pe sine, are interese meschine este nesupus şi lucrează în cârdăşia altori colegi care îndeamnă la obrăznicie şi care dispar când li se încurcă. Un obraznic nu promovează valori ca: smerenia, supunerea sau altruismul ci dispreţuieşte autoritatea este făţarnic. Îndrăzneţul de obicei intervine pentru alţi având scopuri nobile promovează părtăşia oamenilor sinceri şi se dezvolta în anturajul virtuţilor şi disciplinelor spirituale. Domnul Isus ne chemă să îndrăznim la El dar niciodată să fim obraznici.

 Îndrăzneşte să cauţi iertarea din ceata păcatelor tale (Matei 9:2) Mulţi oameni nu numai că nu căuta iertarea dar se conplac în păcat şi îl justifica Aşa sunt cei morţi spirituali. Iubite cititor este speranţă pentru tine orice păcat ai făcut dacă vii cu recunoştinţă la Isus care mai iartă şi azi. El a zis: Îndrăzneşte fiule  păcatele îţi sunt iertate.. Matei 9:2 Nu mai trebuie să fii rob păcatului – flagelul care nenoroceşte aici şi etern sufletele oamenilor. Vino la EL cu căită adevărată, recunoştinţa profundă mărturisire deplină, repara ce se poate şi nu mai umblă pe cărările păcatului. Astfel iertarea Lui va aduce pace sufletească, bucurie şi biruinţa asupra ispitelor.

 Îndrăzneşte să cauţi ajutorul Lui, din ceata deznădejdi tale. El este specialist în imposibilităţi. La El toate sunt cu putinţă, şi-n cer şi pe pământ Îndrăzneşte fica credinţa ta te-a tămăduit (Matei 9:22). Deznădejdea a cuprins şi oameni sfinţi ca Ilie, Iov sau Ioan Botezătorul, iar azi foarte mulţi sunt cuprinşi în capcanele ei. Din nefericire există aşa zişi creştini care nu mai alergă la Singurul care-i poate ajuta. Dragilor El poate despica marea înfuriata făcând drum ca pe uscat oferind soluţii oricăror situatii.Dar chiar dacă nu despica mare oricare ar fi ea, tot mai bine este să-L urmăm pe El.

 Îndrăzneşte să cauţi părtăşia cu El oricât de mare e ceaţă în jurul tău. El este Veşnicul prezent de care nu te poţi ascunde şi pe care nu-L poţi ignora Oricât de dibaci ai fi, nu sunt unghere pe care El să nu le pătrundă. Ucenici erau pe mare înfuriata într-o noapte a eşecului fără vreo speranţă însă Domnul le-a zis Îndrăzniţi Eu sunt nu vă temeţi (Marcu 6:50) El e Suveran este în afara timpului şi a spaţiului nu poţi fugi, oriunde ai fi El te ajunge. Cel mai înţelept este să cauţi părtăşia Lui prin viaţă sfântă, rugăciune şi studiul Scripturi.

 Îndrăzneşte să lucrezi pentru El, nici tu nu ţi-ai terminat lucrarea, fugi din ceata inactivităţi. Apostolul Pavel a slujit mai mult decât toţi ceilalţi apostoli. Dar nu s-a lăudat. În ultima călătorie misionară era obosit si neînţeles de cei mai mulţi. Avea inima plină de dragoste pentru fraţi căci încărcat cu daruri a venit la Ierusalim. Colegii şi biserica cărora le-a adus daruri ar fi trebuit să-l ajute în mărturia lui dar toţi s-au retras indiferenţi spunându-i: Treaba ta… Rămas singur a fost prins, judecat, batjocorit, gata să fie rupt în bucăţi, ca un făcător de rele. Surprinzător Cineva nu l-a uitat şi noaptea Domnul i să arătat şi i-a zis: Îndrăzneşte Pavel… trebuie să-Mă mărturiseşte şi la Roma... (Fapte 23:11) Altfel spus: Nu ţi-ai terminat lucrarea. Până mai aveţi timp şi putere nu descurajaţi şi îndrăzniţi să lucraţi cu darul primit oricine aţi fi sau oricât de doborât aţi fi căci Isus are acelaşi mesaj de încurajare şi pentru tine dragul meu. Merită să îndrăzneşte ca orice dar bun şi desăvârşit se coboară de la EL (Iacov 1:17) Aceste gânduri sunt pornite din inima Mântuitorului pentru fiecare din noi, eu doar vi le reamintesc cu dragoste în Numele Lui, pastor: Cornel MICLEA.

Publicat de: redactiaharulhuedin | ianuarie 5, 2016

Pentru comunitatea evanghelica

Iubiti frati si surori,

Vă salut în Numele scump al Domnului Isus pe fiecare, oricine si oriunde ați fi .Vă invit cu dragoste creștinească să citiți rândurile de mai jos fără prejudecăți sau atitudini preconcepute și veti descoperi în realismul mesajului dragoste biblică și increderea deplină in Cel Atotputernic  care va aduce binecuvântări eterne pentru toți care ascultă. Am ajuns prin grija Tatălui la începutul anului 2016. A trecut  un sfert de veac decând democratie amprentează societatea. Aceeasi ideologie a denaturat grav imaginea sacră a multor bisericilor locale. Inainte nu avem: clădiri, bibli , cărti de cântări, poezii,scoli biblice, etc. Azi avem de toate și prea multe si totusi duhovnicește unde suntem? Nu mai avem implicatiile securistilor însă avem presiune firestilor din interior.Altădată era o delimitare evidentă între cei de afără și cei din tumă, astăzi căutăm uniformizarea. Tirania democrația si robia generalizată manifestată de cei influenți financiari a supt dulceața și frumusetea părtăsie curate. În momente de sinceritate creștini responsabili recunoasc sărăcia spirituală globalizată. Am pierdut oportunități unice de evanghelizare în acest sfert de veac, dar ne-am îmbogățit cu clădiri goale,anexe nefolosite,formații sau mai nou trupe de tot felul. Am înlocuit slujirea dezinteresată cu aroganță  liderilor, formati în șuvoiul slavei desarte ori a violentei nu în părtăsia sfântă a unităti si dragostei crestine.

Asteptăm semne si minuni ,fără post și rugăciuni  Pocăința doar să cântă făr-a duce o viată sfântă .Calea-n gustă e lărgită crucea e dispretuită. Aroganta e la moda, simplitatea-i incomodă. Cerul Domnului e sfânt iar în rai ca să intrăm trebuie să ne schimbăm.  În adevăr si smerenia cu toți să ne îmbrăcăm

Ferice de cei cărora nu li se potrivesc aceste versuri. Si totuși prin bunătatea Sa putem spune cu sfială și recunoștință asemenea profetului Până aici Domnul ne-a ajutat…  Ce planuri? Ce  viziune ? Care-s perspectivele spre care te îndrepti tu si casa ta? Dar biserica din care faci parte?  Dumnezu e neschimbător si solutiile lui sunt la fel. Viitorul si vesnicia  fericită se clădește în prezent. Mesterul etern își zideste Biserica Sa  pe jertfa dragostei din Calvar,  pe adevarul biblic si neprihănirea cu care-i îmbracă pe ai Lui. Orice alte motivatii care stau la baza actiunilor noastre spirituale sunt arama zângănitoare sau doar un foc de paie. Spiritual vorbind, astăzi trăim vremuri deosebit de grele. Cum putem avea părtășia si gratia unui Dumnezeu sfânt, noi care justificăm păcatul din familile si  bisericile noastre?  Este posibil numai când intervine harul divin in viata omului si înfloreste pocăinta adevărată care nu-i forme exterioare. Ea este biblică,aducătoere de mântuire când este marcată de un regret profund pentru toate încălcările Cuvântului,de o recunostintă totală a tuturor abaterilor de la Scripturi.  Reparare grabnică a faptelor rele si a urmările acestora ,apoi responasabilitate in slujire, sunt dovezi clare ale unui pocăit. Asa să ne ajute Bunul Dumnezeu altfel raiul Lui nu-l vedem!  Căci harul  lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost  arătat  şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde  şi arătarea  slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă  pentru fapte bune.  Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră  cu deplină putere.”(Tit.2)Vă doresc har după har si-n noul an până vom ajunge cu toti-n Canaan. Cu dragoste frătească,slujitorul Domnului pentru Biserica Sa pastor: Cornel M.

Publicat de: redactiaharulhuedin | octombrie 12, 2015

Cântări și mărturii

Istorie apariție fiecărei cântări duhovnicești are belșug de har si azi . Alături de imnurile rugăciuni, adunate in cartea: CELE MAI BOGATE CÂNTARI PENTRU SLAVA CELUI MAI FRUMOS …. doresc să public mărturii despre modul cum au apărut aceste unice versuri inspirate.Dacă ai vreo astfel de istorioară adevărată, despre felul cum au fost scrise aceste cântări sau dacă ai vreo mărturie despre felul cum a lucrat mesajul cântărilor sfinte asupra unora,scrie-mi. Multumesc de colaborare în acesta lucrare pentru slava Celui mai frumos:I S U S

Într-o bună dimineață, soția îmi spune: „Am visat azi-noapte o cântare… adică am primit-o, ca și cum mi-ar fi dictat-o Cineva. I-am reținut toate strofele. N-ai vrea să o asculți?”

O uriașă uimire se putea citi în fiecare licăr al privirii mele. I-am spus că o ascult cu bucurie. Cuvintele cântării – „Când Domnul te-ncearcă, fii treaz, dragul meu!” – mi s-au părut frumoase, dar nu pot spune că au avut un efect foarte puternic în inima mea. Spre final,am ascultat niște versuri care păreau prea „directe”, prea „personale” și nu rezonau cu ceea ce trăiam și experimentam atunci în viața noastră. Cuvinte de genul: „Loviți sunt soția, copiii…” se potriveau cu siguranță cuiva, dar nu nouă.

În anul 1972, în România era interzisă distribuirea de literatură creștină (Biblii și broșuri). Securitatea îi vâna constant pe cei care se ocupau cu împărțirea Bibliilor.Dacă îi prindea, îi condamna la ani grei de închisoare. Împreună cu soția mea, am participat la acțiuni de difuzare a literaturii creștine, chiar dacă aveam de fiecare dată emoții pentru noi și pentru copiii noștri.

După „audiția” de dimineață, ne-am reluat activitatea obișnuită din acea zi.Grijile m-au făcut să uit de acel moment. Toate decurgeau în ritmul lor normal – aceeași agitație, aceeași zbenguială a copiilor, aceleași nevoi care trebuiau împlinite la momentul potrivit. Aveam opt copii şi locuiam într-un apartament cu două camere în Oradea, în blocul G1. Mai spre seară, ne-am pomenit însă cu un musafir care a bătut la ușa noastră.

Era un frate din Sibiu – Alecu Iacob – , pe care îl cunoșteam foarte bine, fiindcă făcusem armata în Sibiu, iar el mă primise în familia lui de nenumărate ori. De meserie, era profesor de muzică.Cei de la Securitate îl luaseră în vizor,pentru că se ocupa, la rândul lui, de răspândirea literaturii creștineîn țară. Ne-am bucurat mult de revedere!Printre celelalte povești ale noastre, mi-am amintit de cântarea pe care mi-o fredonase soția dimineață. L-am întrebat dacă vrea să o asculte, el fiind profesor de muzică, să își dea cu părerea. I-am spus și că soția primise cântarea „de Sus”, că reținuse toate cuvintele ei pur și simplu, fără a face eforturi deosebite. Și fratele a ascultat cântarea până la capăt, și apoi a rostit, vădit emoționat, următoarele cuvinte: „Această cântare este o prorocie pentru mine. Îmi dați voie să o pun pe note și să o scriu?”

Dumnezeu când face o lucrare, o face completă, aşa că El a adus la noi persoana care trebuia să fie înştiințatăşi îmbărbătată de cuvintele şi versurile prorociei din cântare!

Cuvintele fratelui Iacob ne-au sfredelit inima până în cele mai adânci cute ale ei. Dintr-odată vedeam rostul versurilor care păruseră atât de directe și de personale. Dintr-odată înțelegeam mult mai mult decât reușisem în acea dimineață. Dintr-odată se completa tabloul din care lipsiseră înainte unele „personaje”. Ba chiar personajul principal…

Ne-am uimit de felul în care Dumnezeu a ales atunci să ne vorbească!

După o vreme, fratele Iacob a fost închis și condamnat la opt ani  de închisoare de Tribunalul militar din Cluj pentru distribuirea de literatură creștină. A executat o parte din pedeapsă, însă Dumnezeu a lucrat și la eliberarea din închisoare după rețeta Lui specială.

După ce a transcris pe note cântarea „Când Domnul te-ncearcă, fii treaz, dragul meu!”, ea a devenit un imn al tuturor credincioșilor care s-au regăsit în cuvintele ei. Strofa cu mesajul foarte personal a fost, cu timpul, trecută sub uitare. Însă amintirea acestui mod foarte aparte al lui Dumnezeu de a ne vorbi nouă, copiilor Lui, este foarte vie. El nu încetează niciodată să ne surprindă!….

Merită să pomenim lucrările Lui, felul special în care alege uneori să ne vorbească și să le transmitem copiilor și copiilor copiilor noștri cum L-am cunoscut pe Singurul Dumnezeu adevărat, mântuitorul sufletelor noastre. A Lui să fie slava și azi, și mereu!

(Teodor Lucaci)

Publicat de: redactiaharulhuedin | octombrie 12, 2015

Din și despre Rugăciunile Mântuitorului

O carte pentru cei care vor   să se roage după Scripturi,  ca să fie ascultați de Dumnezeu.

Cuprins:

 1. Considerații generale despre rugăciune.
 2. Rugăciunile rostite de Mântuitorul şi consemnate în Evanghelii.
 3. Rugăciuni rostite de Mântuitorul, dar neconsemnate în Evanghelii.
 4. Îndemnuri şi motivații pentru rugăciuni adresate de Domnul Isus, ucenicilor Lui.
 5. Rugăciunii de ieri, de azi şi pentru veșnicii.
Publicat de: redactiaharulhuedin | decembrie 9, 2014

Librăria Creștină Isaharuslibraria_isaharus

Librăria Isaharus este cea mai noua librărie creștină apărută în acest domeniu într-o vreme când creștinismul este intens pus la îndoială și când societatea promovează tot felul de non-valori tot mai departe de adevărurile Bibliei , librăria are ca scop să te ajute pe tine cititorule dar şi pe semeni tăi să-L cunoscă pe singurul Mântuitor şi Domn Isus Hristos.

O vorbă înţeleaptă spune: ”Eşti ceea ce mănânci ” iar spiritual vei deveni neîntîrziat ceea ce înmagazinezi în inimă de aceea un împărat înţelept spunea: “Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcatuiesc…”
O librărie este una dintre puţinele dovezi pe care le avem că oamenii încă gândesc de aceea te aşteptăm cu drag să ne vizitezi în Huedin pe strada Horea numarul 2 deasupra Bancii Transilvania dar și în magazinul nostru online http://www.isaharus.ro, aici vei găsi cele mai bune publicatii scrise de autori celebrii, Biblii, cadouri pentru cei dragi si multe alte surprize la cele mai bune prețuri.

Mulţumim că ne eşti alături şi nu uita o carte buna e un adevarat prieten.

Dumnezeu sa te binecuvinteze , cititorule!

Publicat de: redactiaharulhuedin | decembrie 6, 2014

Fratele meu DUTU a plecat URCÂND,

dutu

A venit in lumea asta în urma cu mai bine de 60 de ani,al-III-a din cei 9 copii ai familie Miclea. Din copilărie visa să plece peste mări si țări.La școală era premiat, iar uni profesori au considerat că așa normal pentru toti ceilalti frati mai mici. S-a căsătorit cu Lidia iar Domnul le-a dat 3 copii frumoși: Ligia, Diana si David . Cînd a plecat în America ,ne-am despărtit într-o gara mohorâtă pe malul Somesului în 1980 , înecându-ne lacrimile că n-aveam voie să plângem să nu deranjăm securisti din jurul nostru . Chiar și asta ne-a ajutat spiritual să învățăm să nu ne plângem la muritori ci să ne descafacem sacul de jale doar în fata Celui care nu dispretuiește o inimă zdrobită. Vorbeam telefonic rar, dar cald întotdeaauna,fiind prea ocupați cu slujirea din familia si biserică.

In 1997 pentru prima dată am colindat citeva săptămâni America, dar și atunci m-am reusit să fim împreuna decit câteva zile fiind asemenea unui crainic cu un mesaj urgent, precis mai important decât depănarea amintirilor sau greutăților noastre.M-a dus totusi la o clădire cochetă, o biserică unde a investit mult dar slujeau atunci ceva asiatici uniti, că noi mioritici… A suspinat adânc ,stergându-și scurt izvorul lacrimilor dar nu s-a dat bătut ci a luat-o încă odată de la capăt. Îmi urmărea slujirea discret asemenea unui părinte prea simțit care nu vrea să deranjeze în jur dar gata să intervină când aș fi călcat Adevărul Lui . Nu si-a folosit influenta cînd firea mea ar fi dorit o rezolvare umană căci tot mai bun e ajutorul, Domnului, chiar dacă se pare că intărzie. In ultima periodă dorea prin articolelle celor 6 bloguri personale să împrăstie până la marginile pământului mesajul Celui Sfânt ,predicat din frageda tinerețe.Săteni vorbesc cu respect de predicile lui Dutu urmărindu-le pe internet amintindu-si de momentele când ”americanul ” stătea de vorbă cu ei din Scripturi.

Am primit aceeași slujbă descoperită în văile dispretului celor mândri, păstrătă prin harul trudei sfinte nu al relațiilor firesti, înmiresmată de dulceața părtășie cu El deși abandonați de cei care îsi schimbă periodic interesele. Am devenit bogați prin valorile considerate cenușerese astăzi de lumea religioasă , educati din primi ani in cea mai importnta scoală, cea a sărăcului cinstit.Stindardul acestei școli are și azi acelas mesaj : ”să pierzi orice , dar să-l câștigi pe El” sau ” să fii credincios Adevărul chiar dacă ești călcat în piciore” . Așa ne-au invătat părinți care acum își sterg lacrima din ochiul obosit al celor aproape 9 deceni spunînd: A plecat cel mai bun dintre copii… Asa-i normal nu? Singurul Bun îi atrage la El pe ai Lui iar ceilalți cu lipsurile noastre mai avem șansa pocăinței. Ultima duminica din noiembrie Dutu a predicat în Biserica Emanuel Sacramento SUA unde a slujit ultimi ani, iar miercuri inima lui obosită s-a oprit. Dutu a plecat urcând spre Dumnezeu așa cum si-a dorit . A plecat să primească cununa slavei care nu se poate vesteji. În 12 si 13 decembrie planificăm doua slujbe cu ocazia treceri la Domnul a fratelui nostru; un sot și tata bun ,bunic si fiu deosebit ,un pastor, un om a lui Dumnezeu.

„Doamne, e timpul să-Ţi dăm înapoi,tot ce ne-ai dat împrumut… Tu ne-ai creat şi-ai pus viaţa în noi, Tu eşti olarul, noi… vasul de lut N-avem motive să nu ne supunem dacă vrei viaţa acum să ne-o ceri! Ce-am câştiga dacă ar fi să rămânem veşnic, aici într-un lanţ de dureri?

Chia dacă Dutu nu mai vine de peste ocean , Dumnezeu este Atotputernic și credincios promsiunilor. El va aduce înapoi împreuna cu Isus pe cei care au adormit … Mângăiați-vă uni pe alti cu aceste cuvinte spunea Apostolul . Versurile de mai jos i se potrivesc lui Dutu:

„Mă duc să mă odihnesc o clipă, sub glia recelui pământ
Cum odihneşte grâul toamna ,sub îngrijirea Celui Sfânt
Mă duc numai puţin departe , să mă odihnesc un ceas şi apoi
În dimineaţa fără noapte cu Domnul vom veni la voi
Cântările îmi vor ţine locul la masa dragostei cu voi
Până când mă voi întoarce cu Domnul şi-om veni la voi.”

Fie mângăierea Domnului peste toti cei dragi de departe sau aprope care ne unim si acum în cor spunând: La revedere dragul nostru în Impăratia Cerurilor,

Publicat de: redactiaharulhuedin | aprilie 19, 2014

Imnurile Harului actualizata!

http://rodiagnusdei.wordpress.com/2014/04/12/imnurile-harului-cornel-miclea-peste-1800-de-cantari-in-editia-actuala/

Older Posts »

Categorii